Despre noi

Societatea comercială GLOBAL INDUSTRIAL S.R.L. a fost înființată în anul 2014 având ca obiecte de activitate principale: Construcţii civile şi industriale, construcţii hidrotehnice, lucrări de drumuri şi lucrări de îmbunătățiri funciare.

Societatea s-a născut din dorința de a crea o societate specializată în executarea oricăror tipuri de construcţii din categoriile enumerate mai sus la înalte standarde de calitate, în condiții de siguranță maximă pentru viața și sănătatea angajaților și implicit a clienților precum și protejarea mediului înconjurător.

Societatea este abilitată din punct de vedere administrativ, juridic și tehnic pentru executarea lucrărilor de mare complexitate, având un personal de înaltă calificare tehnică, utilaje şi echipamente performante, ceea ce poate garanta respectarea normelor, standardelor, și prescripțiilor tehnice în vigoare. Societatea dispune de resurse umane și materiale care asigură executarea la cel mai înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor contractate.

Pentru buna desfășurare a activității societatea este organizată pe responsabilități funcționale și echipe de lucru, care în prezent dispun de dotare materială corespunzătoare, de tehnică avansată și personal cu experiență în domeniu.

Suntem un colectiv tânăr, generator de idei constructive, aflat în permanenta interactiune si urmarind satisfacerea în totalitate a cerintelor clientilor prin finalizarea tuturor contractelor în cel mai scurt timp şi la cel mai înalt nivel de calitate. O echipă bine structurată, formată din ingineri, experţi, contabili, jurişti, topometrişti, contribuie permanent la menţinerea şi îmbunătăţirea performanţelor firmei.

Principiile companiei constau in capacitatea de a trata relatia cu clientul nu doar ca pe un contract rigid finalizat printr-un act de vanzare – cumparare a unui pachet de servicii, ci o permanenta interfatare constructiva, care transformă partenerii actuali în prieteni şi colegi de drum pe o perioada indelungata.

Dotarea firmei

Cu un număr semnificativ de autovehicule de transport, utilaje moderne pentru toate tipurile de lucrări pentru care este firma acreditată, precum şi echipamente performante, societatea noastră execută orice tip de lucrări civile, industriale, hidrotehnice, drumuri sau îmbunătăţiri funciare, la standarde înalte de calitate.