Îmbunătățiri funciare

S.C. GLOBAL INDUSTRIAL SRL este atestată pentru a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare pe terenuri din domeniul agricol conform Ordinului 182 / 2009 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care au capacitatea de a desfasura activitati de IF, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.223/07.IV.2009.

Echipa firmei are o vastă experientă în execuţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, executand până în prezent:

  • amenajările de irigații
  • îndiguirea și regularizarea cursurilor de apă
  • desecare și drenaj
  • defrișarea și curățirea terenurilor